+31 (0)6 5428 7834
·
Ma - Vr 09.00 - 17.00
Goed bereikbaar!

Bestuurdersaansprakelijkheid

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BCA) is van belang voor een Raad van bestuur en commissarissen en CEO’s.

Deze organen nemen verantwoordelijkheden voor hun ondernemingen op zich die negatief kunnen resulteren en impact hebben op de eigen bedrijfsvoering en die van derden. Steeds vaker worden bestuurders geconfronteerd met aansprakelijkheidsclaims en kunnen zij aansprakelijk worden gesteld in hun privé-vermogen. De BCA-verzekering biedt dekking als er een vordering tot schadevergoeding wordt ingesteld tegen een lid van een bestuursorgaan wegens het niet nakomen van zijn plicht(en).

Gemoedsrust om verantwoordelijkheden na te komen

Aansprakelijkheidsrisico's in de normale bedrijfsvoering

Vangnet voor getroffen bestuurders

Bescherming van beslissers tegen aansprakelijkheidsschades van derden en van hun eigen ondernemingen

Juridische ondersteuning in geval van een claim

Voorkomt beslaglegging op persoonlijke bezittingen

Meer weten wat de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering inhoudt?
Neem contact op!

Neem contact op