+31 (0)6 5428 7834
·
Ma - Vr 09.00 - 17.00
Goed bereikbaar!

Milieuschadeverzekering

Een Milieuschadeverzekering (MSV) is onmisbaar wanneer door uw bedrijf schade aan het milieu wordt veroorzaakt.

Milieuschade kan namelijk grote financiƫle gevolgen hebben voor uw bedrijf die niet gedekt wordt door reguliere verzekeringen. Als er bij een brand bijvoorbeeld bodemverontreiniging optreedt, zijn de opruimings- en saneringskosten zijn voor uw eigen rekening.

Voorbeelden van schadevoorvallen milieuschadeverzekering zijn bijvoorbeeld als er bij brand, met het bluswater, verontreiniging in de grond komt, dan worden de kosten voor het saneren van de verontreiniging vergoed. En in het geval dat er bij storm asbest delen van het dak afwaaien en de asbestdeeltjes zich verspreiden over het terrein en dat van het naastgelegen landbouwbedrijf, worden zowel de opruimingskosten vergoed als de kosten van de verloren gegane oogst.

Meer dan alleen het milieu

Wat verzekert u met de MSV:

Kosten voor een milieuonderzoek na een schade

Saneringskosten voor het reinigen van de grond en het oppervlaktewater op eigen terrein en bij derden

Schade en kosten als gevolg van de sanering

Opruim- en afvoerkosten van onvoorzien vrijgekomen asbest

Kosten voor het beperken van de schade

Juridische geschillen of conflicten die voortkomen uit milieuschade

Meer weten wat de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering inhoudt?
Neem contact op!

Neem contact op